Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2011-01-18

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Det meste af cellens ATP-produktion sker i mitokondrierne.
2. Glat endoplasmisk reticulum oplagrer Ca2+.
3. Plasmamembranproteiner syntetiseres på ru (rough) ER.
4. Ved mitose dannes der fire datterceller, som er identiske med modercellen.
5. Legemscellerne har 46 kromosomer, som danner 23 par.
6. Faciliteret diffusion af glucose kræver ATP.
7. Na+/K+-ATPasen opretholder en lav intracellulær koncentration af K+.
8. Steroidhormoner binder til intracellulære receptorer.
9. Adrenalin og noradrenalin har modsatrettede virkninger under stress.
10. Schwanske celler nedsætter ledningshastigheden i axonet.
11. De fire typer af neuroglia er mikroglia, oligodendrocytter, astrocytter og ependym.
12. Transmitteren i den neuromuskulære forbindelse i skeletmuskulatur er noradrenalin.
13. Sensoriske nervefibre kommer ind i rygmarven via den bageste rod.
14. Acetylcholinesterase bidrager til afslutning af kontraktionsaktivering i en muskel.
15. N. trigeminus (den femte kranienerve) bevæger øjeæblet.
16. Sanseceller i øresneglen er hårceller.
17. Fotopigmenterne i øjets sanseceller dannes ud fra vitamin C.
18. Hypofysebaglappen udskiller oxytocin og antidiuretisk hormon.
19. Tilstrækkelig jodtilførsel er en forudsætning for thyroxinsyntesen.
20. Cortisol dannes i binyremarven.
21. Angiotensin II stimulerer aldosteronsekretion.
22. Synovialvæske betegnes som en transcellulær væske.
23. Z-skiverne er en del af myosinfilamentet.
24. Tværbroerne mellem aktin og myosin brydes, når Ca2+ bindes til myosin.
25. I en muskelfiber er T-tubuli kontaktsteder mellem sarcolemma og nerveender.
26. Et aktionspotentiale i en muskelfiber er et "alt-eller-intet"-respons.
27. Muskelfibre, innerveret af samme motorneuron, tilhører den samme motoriske enhed.
28. Biceps og triceps er antagonistiske muskler.
29. Hjertemuskelceller udgør et funktionelt syncytium.
30. Pericardiet består af et visceralt lag og et parietalt lag.
31. Chordae tendineae holder pulmonalklapperne på plads.
32. Atriekontraktion er af afgørende betydning for ventrikelfyldning under diastolen.
33. I et EKG angiver P-takkerne atriernes depolarisationer.
34. Under diastolen er trykket i aorta større end i venstre ventrikel.
35. Nedsat parasympatisk aktivitet øger hjertefrekvensen.
36. Lymfe dannes fra extracellulær væske.
37. Blodplader dannes fra neutrofile granulocytter.
38. Ved en blodtransfusion accepterer blodtype AB typerne AB, A, B, O.
39. Monocytter kan omdannes til makrofager.
40. Plasmaceller producerer antistoffer.
41. Alveolerne er omgivet af bruskskiver.
42. Under inspiration er trykket i det intrathorakale rum større end atmosfæretrykket.
43. Tidalvoluminet i hvile er omkring 500 mL.
44. I blodet transporteres CO2 hovedsageligt bundet til hæmoglobin.
45. De centrale kemoreceptorer påvirkes primært af P-CO2.
46. Det exokrine sekret fra pankreas er hovedsageligt insulin.
47. Ventriklens saltsyreproduktion finder sted i parietalcellerne.
48. Aldosteron øger Na+ reabsorbtionen i nyren.
49. I nyren forekommer normalt sekretion af glucose.
50. Urinens pH vil falde ved en kronisk respiratorisk acidose.