Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2004-08-18

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1 Albueleddet er et kugleled.
2 Ribosomer består af DNA og protein.
3 Centrioler er dannet af mikrofilamenter.
4 Den øvre midterste del af abdomen hedder den epigastriske region.
5 De kollagene og de elastiske fibre produceres af fibroblaster.
6 Elastisk brusk findes bl.a. i larynx.
7 Negle består af specialiserede epithelceller.
8 En apokrin svedkirtels udførselsgang ender sædvanligvis som en pore på hudoverfladen.
9 En talgkirtel i huden er sædvanligvis associeret med en lille muskel.
10 Cellemembranen stabiliseres af cholesterolmolekyler.
11 Nucleolus producerer peroxisomer.
12 Koncentrationen af osmotisk aktive partikler i cellen er 3 gange større end i extracellulærvæsken.
13 Tibia er placeret medialt i forhold til fibula.
14 Hjertemuskulatur er tværstribet.
15 Brystkassen indeholder 14 ribbenpar.
16 Biceps brachii har sit udspring (origin) på scapula.
17 Øjets nærpunktsafstand aftager med alderen.
18 Pacini-korpuskler sanser dybt tryk.
19 De fleste synapser i CNS benytter en direkte elektrisk kobling mellem nerveceller.
20 Nervecellens hvilemembranpotentiale er negativt på cellemembranens overflade.
21 Ved hudtemperaturer over 43°C holder varmereceptorer op med at fungere og smertereceptorer aktiveres.
22 En skeletmuskelfiber har tynde aktinfilamenter, der binder til z-linien.
23 Rød knoglemarv kan findes i de større centralkanaler i kompakt knoglevæv.
24 Parasympatiske tråde udgår fra hjernestammen og fra de sacrale segmenter i medulla spinalis.
25 Nogle cellemembranreceptorer kan åbne ionkanaler, når de aktiveres.
26 Hjernestammen består af midthjernen (= mesencephalon, midbrain), pons, medulla oblongata og cerebellum.
27 Hormonproduktionen i glandula thyreoidea afhænger af tilstrækkelig iodtilførsel.
28Bilirubin og biliverdin er produkter af hæmstofskiftet.
29 QRS komplekset på en EKG registrering angiver depolarisering af hjertekamrene.
30 De sympatiske nervetråde forsyner modstandsarteriolerne, men ikke vener.
31 Ved en okklusionsplethysmografi kan en ekstremitets gennemblødning måles.
32 Lymfedannelse afhænger af nettofiltrationstrykket over kapillærvæggen til interstitielrummet.
33 I leverens portalsystem indgår der vener der fører blod fra dele af tarmen til leveren.
34 Pancreassaften kendetegnes ved at have et surt pH.
35 Galdeblæren tømmes direkte til det midterste stykke af tyktarmen.
36 Respirationscentret er beliggende i medulla oblongata.
37 Gastransport over alveolærmembran sker ved passiv diffusion.
38 O2 og CO2 konkurrerer om bindingssteder til hæmoglobinet.
39 Nyrerne er beliggende intraperitonealt i bughulen og er omsluttet af peritoneum viscerale.
40 Glomerulær filration er uafhængig af flowmodstanden i den afferente arteriole.
41 Der foregår både sekretion og reabsorption i nyretubuli.
42 Osmolaliteten af organismens væskefaser bestemmes af Na+-ioner, men ikke af Cl--ioner.
43 På grund af CO2's flygtighed er CO2-bicarbonatsystemet af underordnet betydning som pH-buffer i organismen.
44 Testosteron og andre mandlige kønshormoner produceres såvel i testis som i binyrebarken.
45 Den sidste meiotiske deling i oocyten afsluttes efter en sædcelles indtrængning (fertilisation).
46 Det negative feed-back mellem en ovariefollikels østrogenproduktion og hypofysens gonadotropiner indtræder i timerne umiddelbart før en normal ovulation.
47 Hormonet oxytocin fremmer kontraktioner af uterusmuskulaturen.
48 Uterusmuskulaturen indeholder receptorer for bradykinin.
49 Ældre individer har et mindre niveau af væksthormon (GH) end personer i 20 - 30 års alderen.
50 En normal persons arterielle blodtryk målt i hvile er uafhængigt af personens alder.