Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2003-06-19

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1 Antebrachium er placeret proximalt i forhold til brachium.
2 Transversalplanet inddeler legemet i en ventral og dorsal del.
3 Orbitae indgår som en del af truncus.
4 Lysosomer indeholder enzymer der nedbryder fremmedlegemer.
5 Nucleolus er placeret i nucleus og består primært af protein og RNA.
6 Endocytose kan foregå ved pinocytose, phagocytose og receptor-medieret endocy-tose.
7 Telofasen er det sidste stadie i mitosen.
8 Epidermis indeholder ingen receptorer for berøring.
9 Fibroblaster danner tre typer bindevævsfibre: collagene, elastiske og reticulære fibre.
10 Blod udgør en type bindevæv.
11 Ulna er placeret lateralt for radius i anatomisk normalstilling.
12 Diaphysen udgør de lange rørknoglers vækstzone indtil puberteten.
13 Osteoblaster deponerer calcium i knoglerne.
14 Processus xiphoideus er en del af femur.
15 Synovialled indeholder altid en ledhule.
16 Motoriske fibre i medulla spinalis findes kun i descenderende ledningsbaner.
17 Nervus hypoglossus innerverer tungen sensitivt.
18 Nervus facialis innerverer den mimiske ansigtsmuskulatur.
19 Ved tværsnitslæsion af medulla spinalis bevares de sensitive funktioner distalt for læsionen.
20 Cochlea har betydning for opretholdelse af ligevægten.
21 Ledningsbaner fra cochlea til CNS har trofisk centrum i frontallappen.
22 Nervus vestibulocochlearis fører impulser, der har betydning for ligevægt og hørelse.
23 Tubae auditiva forbinder svælget med det indre øre.
24 Lysrefleksens afferente del forløber via nervus opticus.
25 Musculus sphincter pupillae er parasympatisk innerveret.
26 Aldosteron er et mineralocorticoid.
27 Tilstedeværelse af testosteron er nødvendig for udviklingen af mandlige genitalier.
28 ACTH stimulerer binyremarven til frigivelse af adrenalin og noradrenalin.
29 Frigivelse af cortisol vil modvirke insulinets effekt på blodsukkeret.
30 Øget CO-tension i blodet stimulerer til øget erythropoietin frigivelse. 2
31 Serum fra en person med blodtype A indeholder antistoffer mod blodtype B.
32 Lymfesystemet har betydning for fjernelse af interstitiel væske.
33 Thymus er en forudsætning for dannelse af T-lymfocytter.
34 Lymfocytter er en aktiv del af det innate immunrespons.
35 I modermælken findes primært IgG antistoffer.
36 Både mundspytkirtlerne og pancreas udskiller amylase.
37 Enheden for body mass index (BMI) angives som kg. 2/m
38 Overgangen mellem oesophagus og ventriklen benævnes cardia.
39 Det primære tandsæt udgøres af 24 tænder.
40 Den distale del af ventriklen udgøres af fundus.
41 Ved inspiration kontraheres diaphragma og bevæges distalt.
42 Galden udskilles i blodet og sikrer optagelse af lipider.
43 Lungernes residualvolumen indgår ikke som en del af deres vitalkapacitet.
44 Fald i blodets pH kan lede til øget respirationsfrekvens.
45 Epiglottis udgør hovedparten af den bløde gane.
46 Det inspiratoriske reservevolumen udgør en del af den funktionelle residualkapacitet.
47 Det vigtigste buffersystem til regulation af pH i blodet er bicarbonat-carbondioxid-bufferen.
48 FSH og testosteron stimulerer spermatogenesen.
49 Progesteron er dominerende kønshormon under menstruationscyklens første halvdel.
50 De tre kimlag udgøres af ectoderm, mesoderm og endoderm.