Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2005-08-09

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1 Golgiapparatet er stedet for modning og transport af proteiner syntetiseret på ru endoplasmatisk reticulums ribosomer.
2 I mitosen kommer anafasen før metafasen.
3 Os coxae består af os ileum, os ischii og os pubis.
4 Der er fem metatarsalknogler i hånden.
5 Kernekonvolutten (nuclear envelope) nedbrydes i anafasen.
6 Flerlaget cylinderepithel (stratified columnar epithelium) betegner et flerlaget epithel, der udelukkende består af cylinderformede celler.
7 Bindevævs matriks består af grundsubstans og fibre.
8 Merokrine kirtelceller kan underinddeles i serøse og mukøse kirtelceller.
9 Apokrine svedkirtler har tilknyttet en lille muskel omkring deres udførselsgang.
10 Underarmen betegnes antebrachium.
11 Venstre hypochondriske region ligger i øvre venstre kvadrant af abdomen.
12 Melanocytter er beliggende i dermis.
13 En Meissners korpuskel kan få forgreninger fra to eller flere sensoriske nervefibergrene.
14 B-lymfocytter dannes i gul knoglemarv.
15 Menisci adskiller de artikulerende flader af femur og fibula.
16 Muskelfascien består af elastisk bindevæv.
17 Cisternae i muskelfiberen er en del af det sarkoplasmatiske reticulum.
18 Osteoklaster frigiver calcium fra knoglevæv.
19 Hyalinbrusk indeholder fine kollagenfibre.
20 Troponin og tropomyosin er en del af myosinfilamentet.
21 Diaphragma (mellemgulvet) består af glat muskulatur.
22 Musculus soleus abducerer hofteleddet.
23 Nervus trochlearis (hjernenerve IV) forsyner to af ørets muskler.
24 Hjernenerver tilhører centralnervesystemet.
25 Hjernestammen består af medulla oblongata, pons og mesencephalon.
26 Hormonproduktionen i glandula thyreoidea afhænger af tilstrækkelig jodtilførsel.
27 ADH er det vigtigste styrehormon for sekretionen af cortisol fra binyrebarken.
28 Tricuspidalklappen adskiller højre forkammer fra højre hjertekammer.
29 En af venesystemets funktioner er at fungere som et blodreservoir.
30 Acetylcholin stimulerer glatte muskelceller i arteriolerne til kontraktion.
31 Blodets hæmatokritværdi er hos en rask person proportional med antal erythrocytter per volumenenhed.
32 Thrombocytterne spiller en vigtig rolle i hæmostasemekanismen.
33 Det kolloid-osmotiske tryk i plasma afhænger ikke af plasmaets proteinkoncentration.
34 Pancreassaften kendetegnes ved at have et basisk pH.
35 Villi er projektioner af tyndtarmslimhinden som øger dens absorptionsoverflade.
36 T-lymfocytter er hovedkilden til antistoffer i blodet.
37 Lymfeknuder er hovedsædet for dannelsen af udifferentierede lymfocytter.
38 Ilt-og kuldioxidudveksling mellem blod og luft i lungerne sker ved hjælp af almindelig diffusion.
39 En almindelig ekspiration foregår som en overvejende aktiv (dvs muskelaktivitetsafhængig) proces.
40 Kemoreceptorerne i medulla oblongata responderer på ændringer i cerebrospinalvæskens koncentrationer af CO2 og H+.
41 Erytrocytterne er stort set uden betydning for CO2 -transporten i blodet.
42 Nyrerne er beliggende retroperitonealt i bughulen.
43 Filtrationen gennem glomeruluskapillærvæggen er principielt afhængig af de samme faktorer som gælder for andre af kroppens kapillærer.
44 En acidose betegnes som metabolisk, hvis faldet i plasma pH til under en normalværdi skyldes en stor CO2 produktion.
45 Hovedparten af kroppens væske findes ekstracellulært.
46 Reabsorptionen af vand og salte i nyrerne sker altid i et konstant forhold.
47 Kun en meget lille del af plasmaproteinerne filtreres normalt over glomerulusmembranen i nyrerne.
48 Niveauet af både progesteron og østrogen falder gennem graviditeten.
49 Oxytocin virker hæmmende på kontraktioner af uterusmuskulaturen.
50 Væksthormonet (GH) udskilles til blodet fra hypofysens forlap.