Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2007-01-17

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Kernemembranen (eng: nuclear envelope) består af 2 dobbeltlipidlag.
2. Cytoskelettet er dannet af mikrofilamenter og mikrotubuli.
3. Celler udskiller de fleste neurotransmittere og hormoner gennem exocytose.
4. Brusk er en form for bindevæv.
5. Hagen er udformet af maxillaknoglerne.
6. Den sensoriske cortex ligger bagved sulcus centralis.
7. Patellarefleksen (knærefleksen) benytter interneuroner beliggende i cerebellum.
8. Den VII. kranienerve (n. facialis) består overvejende af motoriske fibre til ansigtets muskler, tåre- og spytkirtler.
9. Temperatursansen benytter separate receptorer for varme og kulde.
10. Hudpigmentet produceres i melanocytter.
11. Den største koncentration af tappe forekommer i fovea centralis.
12. En motorisk enhed (eng: motor unit) udgøres af motorneuronet og de skeletmuskelfibre som det forsyner.
13. Aktin er et protein, som sikrer musklens tilhæftning til knoglen.
14. Musculus biceps femoris ekstenderer knæleddet.
15. Kontraktion af en skeletmuskelcelle kræver, at der frigøres calciumioner fra det sarcoplasmatiske reticulum.
16. Papillærmuskler fastholder hjertet i en korrekt stilling i brystkassen.
17. Hos en rask person udgør sino-atrialknuden hjertets pacemaker.
18. Ventrikelfyldning i diastolen skyldes atriekontraktionen.
19. Mitralklappen er placeret mellem højre atrium og højre hjertekammer.
20. Den perifære modstand for blodcirkulationen reguleres bl.a. gennem kontraktionsgraden af arterioler.
21. Arteria brachialis fører blod til underarmen.
22. Ved en okklusionsplethysmografi kan en ekstremitets gennemblødning måles.
23. Filtration gennem kapillærvæggen er passiv transport.
24. Skeletmusklernes kontraktioner fremmer blodgennemstrømningen i venesystemet.
25. Personer med blodtype "0" betegnes undertiden som universelle donorer.
26. Prothrombin hæmmer blodkoagulationen.
27. Thrombocytter (blodplader) har ingen cellekerner.
28. Lymfocytter er normalt de mest talrige af alle blodets cellekomponenter.
29. Cytotoksiske T-lymfocytter indgår i immunforsvar mod kræft.
30. K-vitaminet har betydning for blodkoagulationen.
31. Spytkirtelsekretet indeholder proteinspaltende enzymer.
32. Pylorus er mavesækkens åbning mod duodenum.
33. Galdeproduktion er et led i fordøjelsen af fedt.
34. Pepsin er mavesækkens fedtfordøjende enzym.
35. Portalkredsløbet indebærer at veneblod fra et primært kapillærnet forsyner et sekundært kapillærnet.
36. Pancreassaften har et basisk (alkalisk) pH.
37. Villi er projektioner af tyndtarmslimhinden.
38. Respirationen i hvile skyldes overvejende diaphragmabevægelserne.
39. Vitalkapaciteten er forskellen mellem det normale og det maksimale inspirationsvolumen.
40. Surfactant udskilles til bronchiernes lumen.
41. Lungernes overflade er dækket af en serøs membran benævnt pleura visceralis.
42. Hovedstedet for organismens produktion af steroidhormoner er binyremarven.
43. Højt serum- og lavt serum-+Na +K stimulerer binyrebarken til frigivelse af aldosteron.
44. ADH er et hypofysehormon med effekt primært på den glomerulære filtrations størrelse.
45. Væksthormonet (GH) udskilles til blodet fra hypofysens baglap.
46. Placenta producerer hormonet human chorion gonadotropin, HCG.
47. Implantationen af en blastocyst sker ca 1 uge efter befrugtning.
48. Filtrationen i nyrer afhænger ikke af det hydrostatiske tryk i glomeruluskapillærer.
49. Det juxtaglomerulære apparat (JGA) producerer renin.
50. Regulationen af urinvolumen er afgørende for kropsvæskernes osmolalitet.