Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2002-01-21

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1 Telofasen er det sidste trin i mitosen.
2 Apoptose er en form for celledød.
3 Synoviale membraner beklæder kaviteter med forbindelse til organismens ydre overflader.
4 Tibia er placeret lateralt for fibula i underbenet.
5 Musculus orbicularis oris er en mundåbner.
6 Centralnervesystemets ventrikelsystem er beliggende caudalt for foramen magnum.
7 Det autonome nervesystem er af betydning for skeletmuskulaturens kontraktion.
8 Den grå substans er placeret centralt i medulla spinalis.
9 Det vestibulære apparat udgør en del af mellemøret.
10 Pupillen udgør den centrale åbning i iris.
11 Synscentret er beliggende i hjernens occipitallap.
12 Parathyreoideahormon sænker koncentrationen af frit Ca2+ i plasma.
13 Glandula thyreoidea indeholder celler der producerer calcitonin.
14 En person med blodtype B har i serum antistoffer mod blodtype A-antigener.
15 Lymfocytter udgør den største gruppe af blodets leukocytter.
16 Pericardiet er den yderste del af hjertemuskulaturen.
17 Dilatation af arteriolerne kan medføre fald i blodtrykket.
18 Øget stimulation af det sympatiske nervesystem medfører øget perifer modstand i kredsløbet.
19 T-takken i elektrokardiogrammet afspejler repolarisering af hjertets ventrikler.
20 QRS-komplekset afspejler repolarisering af hjertets atrier.
21 Arteriae pulmonales fører iltet blod til hjertets venstre atrium.
22 I lighed med vener kan lymfekar have klapper.
23 Lymfen føres tilbage til blodet via bughulens store vener.
24 Immunoglobulin D (IgD) forekommer primært i sekreter.
25 Antigener kan både være proteiner, polysakkarider, glycoproteiner og glycolipider.
26 Det primære tandsæt udgøres af i alt 24 tænder.
27 Tandens centrale kavitet udfyldes af pulpa, der indeholder kar og nerver.
28 Sekretet fra glandula parotis (ørespytkirtlen) er serøst og indeholder store mængder amylase.
29 Tungens tværstribede muskulatur er innerveret af n. glossopharyngeus.
30 Tungen er sensitivt innerveret af n. hypoglossus.
31 Leveren har stor betydning for opretholdelse af et normalt blodsukker niveau.
32 Bilirubin og biliverdin er nedbrydningsprodukter fra hæmoglobin og udskilles normalt i galden.
33 Nævnt i rækkefølge "oralt-analt" ses ventriklen, duodenum, ileum, jejunum, colon, rectum.
34 Enheden for body mass index (BMI) kan fx være kg/m2.
35 Residual volumen og vitalkapaciteten udgør tilsammen den totale lungekapacitet.
36 Chemoreceptorer i medulla oblongatas respirationscenter reagerer på ændringer i ilttensionen.
37 Oxytocin stimulerer respirationscentret i medulla oblongata.
38 Fald i blodets pH vil øge dissocieringen af O2 bundet til hæmoglobin.
39 Nyrene er anatomisk lokaliseret intraperitonealt.
40 Aldosteron øger nyrenes optagelse af kaliumioner og udskillelse af natriumioner.
41 Hovedparten af vandresorptionen i nyrenes proximale tubuli sker ved aktiv transport.
42 Den struktur der leder urinen fra nyrebækkenet (pelvis renis) til urinblæren (vesica urinaria) benævnes urinrøret (urethra).
43 Den intracellulære koncentration af natriumioner er betydeligt højere end den extracellulære.
44 Hovedparten af det daglige væsketab sker gennem perspiration.
45 Ved aerob forbrænding af glucose dannes lactat (mælkesyre).
46 Meiose angiver celledelingen der fx finder sted ved dannelsen af spermatozoer.
47 Testosteron dannes i interstitielle celler i testes.
48 Corpus luteum producerer progesteron.
49 Placenta producerer østrogen.
50 Befrugtningen af ovum sker almindeligvis i uterus.