Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2009-06-22

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Cellemembranen består hovedsageligt af phosfolipider.
2. Cholesterol er et membranprotein.
3. Det ru endoplasmatiske reticulum indeholder ribosomer.
4. O2 og CO2 bevæger sig over cellemembraner ved aktiv transport.
5. Filtration over kapillærmembranen drives af det hydrostatiske tryk.
6. Cytoskeletet dannes af mikrotubuli og mikrofilamenter.
7. Nucleolus ligger i cytoplasma udenfor kernen.
8. Telomerer forkortes ved mitose.
9. Interaktion mellem aktin og myosin indgår ikke i de glatte muskelcellers kontraktionsmekanisme.
10. Negle er bygget af specialiserede epithelceller.
11. Hver myofibril har en kerne.
12. Musklernes transverse tubuli indeholder extracellulærvæske.
13. ATP giver energi til at bryde myosins tværbroer.
14. Stigning i intracellulær Ca2+-koncentration er nødvendig for kontraktion i alle muskeltyper.
15. Na+/K+-ATPasen øger den intracellulære Na+ koncentration.
16. Synaptisk transmission kræver en direkte kontakt mellem den præsynaptiske og den postsynaptiske membran.
17. Tilbagetrækningsrefleksen afhænger af flere synapser i centralnervesystemet.
18. Nervus opticus (kranienerve II) innerverer øjets muskler.
19. Hjertet er kun sympatisk innerveret.
20. Megakarycytter danner trombocytter.
21. Monocytter er forstadier til makrofager.
22. Personer med blodtype O er universaldonorer.
23. Hæmatokrit betegner den volumenprocent som i blodet udgøres af erytrocytterne.
24. Højre ventrikel har den tykkeste muskelvæg.
25. Højre atrium modtager iltet blod fra lungen.
26. QRS-komplekset angiver begyndelsen på ventrikel-systolen.
27. S-A knuden modtager både sympatisk og parasympatisk innervering.
28. Arterier indeholder klapper.
29. Venesystemet indeholder mere blod end arteriesystemet.
30. Kapillærer indeholder glat muskulatur.
31. Filtrationstrykket i kapillærerne fremmer væsketransport ind i vævet.
32. T-hjælperceller signalerer til B-celler ved hjælp af cytokiner.
33. Inflammation er altid et tegn på en bakteriel infektion.
34. Acetylcholin stimulerer ventriklens syreproduktion.
35. Ventriklen udskiller intrinsic factor.
36. Galde emulgerer fedtstoffer.
37. Leveren har et portåresystem.
38. De exocrine celler i pancreas hedder beta-celler.
39. Chylomicroner transporteres gennem lymfesystemet.
40. På grund af sin flygtighed er bicarbonatsystemet af underordnet betydning som en pH buffer.
41. En del CO2 transporteres i blodet bundet til hæmoglobin.
42. Gastransport over alveolærmembran sker ved passiv diffusion.
43. Residualvoluminet tømmes under en kraftig expiration.
44. De centrale kemoreceptorer registrerer O2.
45. Testosteron og andre mandlige kønshormoner produceres både i testis og i binyrebarken.
46. Angiotensin I omdannes i lungerne til Angiotensin II.
47. Aldosteron øger Na+-reabsorption i nyrens distale tubuli.
48. K+ har den højeste koncentration blandt de intracellulære kationer.
49. Osmolaliteten af organismens væskefaser bestemmes kun af Na+-ioner, men ikke af Cl- - ioner.
50. Spermatogenesen foregår i tubuli seminiferi.