Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2004-06-23

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1 Cellemembranen er frit permeabel for alle ioner.
2 Pinocytose er en form for endocytose.
3 Osmotisk aktive partikler i plasma udgøres primært af natrium og chlorid.
4 Løst bindevæv betyder, at vævet har få fibre.
5 En glat muskelcelle har multiple nuclei.
6 En ekkrin svedkirtels udførselsgang ender i en hårfollikel.
7 Albueleddet er et eksempel på et hængselsled.
8 Myosinfilamenter i en skeletmuskelfiber binder til z-linien.
9 Leddene mellem hvirvellegemer er uægte cartilaginøse led.
10 En knogle er beklædt med periost på hele sin overflade.
11 Sympatiske nervetråde udspringer fra rygmarvens thoracale og lumbale segmenter.
12 Parasympatiske motorneuroner frigiver hovedsageligt noradrenalin.
13 Kraftig aktivitet af det sympatiske nervesystem medfører bleghed af hud.
14 Dominans af det parasympatiske nervesystem medfører dilaterede pupiller.
15 Meissners korpuskel registrerer let berøring.
16 Glatte muskelceller innerveres altid af cholinerge neuroner.
17 Receptorer i cellemembranen er oftest lipidstrukturer.
18 Ledningshastigheden for nerveimpulser er lav i tynde umyeliniserede nervetråde og høj i tykke myeliniserede nervetråde.
19 Øjets fjernpunktsafstand aftager med stigende alder.
20 Cellekernen (nucleus) er omgivet af 2 komplette membraner (en indre og en ydre), der tilsammen betegnes kernekonvolutten (nuclear envelope).
21 En aponeurose er en form for celledød.
22 Tværgående rør (T-tubuli) i muskelfiberen er invaginationer af kernemembranen.
23 Melanocytter ligger i epidermis.
24 Oligodendrocytter danner myelinskeder omkring axoner i centralnervesystemet.
25 Nucleolus har ingen omgivende membran.
26 Væksthormonet (GH) udskilles til blodet fra hypofysens baglap.
27 Thrombocytter (blodplader) har ingen cellekerner.
28 Plasmaproteiner bidrager til det samlede osmotiske tryk i plasmaet.
29 Endocardium udgør hjertesækkens mest perifere lag.
30 Mitralklappen (bicuspidalklappen) er placeret mellem venstre hjertekammer og aorta.
31 Blodets viskositet har betydning for størrelsen af det arterielle blodtryk.
32 Vena cava inferior samler alt veneblod fra kroppens venstre side.
33 Ved en persons kondital forstås hans maksimale arbejdsevne udtrykt pr kg legemsvægt.
34 Muskelaktivitet er uden betydning for lymfecirkulationen.
35 Cardia er den region i mavesækken som ligger nærmest udmundingen af oesophagus.
36 Pepsin er mavesækkens vigtigste enzym til fordøjelse af fedt.
37 En almindelig ekspiration foregår som en overvejende passiv proces.
38 Surfactant udskilles til bronchiernes lumen og mindsker luftstrømningsmodstanden.
39 Fald i blodets iltkoncentration kan aktivere de perifere kemoreceptorer.
40 Ureteren danner forbindelsen mellem nyrepelvis og urinblæren.
41 Nyrecortex udgør nyrens yderste vævsbremme og indeholder glomeruli.
42 ADH er et hypofysehormon med effekt primært på den glomerulære filtrations størrelse.
43 Aldosteron er det vigtigste hormon for regulationen af organismens osmolalitet.
44 Metabolisk acidose betegner at ændringer i ikke-flygtige syrer og baser i plasma har medført et pH fald til under normalområdet.
45 Spermatogenesen foregår i tubuli seminiferi.
46 FSH er et hormon afgørende for såvel normal testis- som ovariefunktion.
47 Livmoderens muskelvæg (myometrium) består af tværstribet muskulatur.
48 Placenta producerer hormonet human chorion gonadotropin, HCG.
49 Aktivering af oxytocinreceptorer fører til en stigning i den intracellulære cAMP- koncentration i livmodermuskulaturen.
50 Hos fostret tillader foramen ovale blodpassagen fra højre til venstre atrium.