Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2005-01-19

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1 Mitochondrier kan, ved hjælp af et lysmikroskop, ses i et præparat der er farvet med hæmatoxylin-eosin.
2 Nucleolus kan, ved hjælp af et lysmikroskop, ses i et præparat der er farvet med hæmatoxylin-eosin.
3 Peroxisomer er rigeligt forekommende i lever og nyreceller.
4 Ribosomer består af proteiner og RNA molekyler.
5 Ligamentum patellae er et ledbånd.
6 Serøse membraner beklæder kropskaviteter, der ikke har en åbning til kroppens ydre.
7 Epithelet i mukøse membraner indeholder bægerceller.
8 Kreatinfosfat findes kun i knoglevæv.
9 Et coronalsnit er et snit, der inddeler kroppen i en højre og en venstre del.
10 Ved eversion vender man foden, således at fodsålen vender lateralt.
11 De 7 superiore ribbenspar er direkte forbundet med sternum.
12 Talus er en knogle i håndroden.
13 Ankelleddet er et sadelled.
14 Den intramembranøse knogledannelse sker i fostertilværelsen ud fra bruskmodeller.
15 En fontanel er en mindre fordybning i en knogle.
16 Alle muskelfibre i en motorisk enhed (motor unit) stimuleres på samme tid.
17 Glatte muskelfibre indeholder ikke aktin.
18 Musculus zygomaticus hæver mundvigen.
19 Et aktionspotentiale reducerer den synaptiske membrans permeabilitet for calciumioner.
20 Nervus accessorius forsyner musculus trapezius.
21 Nervus musculocutaneus forsyner underekstremiteten med motoriske og sensoriske fibre.
22 Stave (rods) benyttes til farvesyn.
23 Cornea indeholder normalt ikke blodkar.
24 Sanseorganerne for statisk ligevægt er lokaliserede i det indre øres labyrint.
25 Musculus supraspinatus fungerer som en ekstensor i skulderleddet.
26 ACTH er et mineralocorticoid.
27 Insulins hovedvirkning er en sænkning af blodsukker-koncentrationen.
28 Hæmatokrit defineres som den fraktion (målt i procent) af blodvolumen der udgøres af blodceller.
29 De neutrofile granulocytter udgør den talrigeste fraktion af hvide blodlegemer.
30 Starlings hjertelov sikrer at trykket i højre og venstre hjertekammer er lige stort.
31 Det arterielle blodtryk ændres under normale forhold omvendt proportionelt med den perifere karmodstand.
32 Okklusionsplethysmografi er en metode til måling af vitalkapaciteten.
33 Det portale karsystem optræder bl.a. mellem tarmen og leveren.
34 T-lymfocytter producerer den største andel af de cirkulerende antistoffer.
35 Blodtypebetegnelsen A indebærer at personen bærer antistoffer mod A-antigenet.
36 Fordøjelsen af kulhydrater påbegyndes i mundhulen ved hjælp af enzymet amylase.
37 Vitaminer A, D, E og K er typiske fedtopløselige vitaminer.
38 Kontraktioner af diaphragma styres gennem autonome tråde fra n. vagus.
39 Hovedparten af CO2-transport i blodet sker som HCO3-.
40 Det juxtaglomerulære apparat i nyrerne indeholder nogle af kroppens osmoreceptorer.
41 Aldosteron regulerer Na+-reabsorptionen i nyrerne.
42 De fleste proteiner kan passere fra plasma til filtratet i glomeruli.
43 Acidose foreligger når plasmaets pH er under normalområdet.
44 CO2 stimulerer respirationen gennem centrale kemoreceptorer i medulla oblongata.
45 Optræden af kromosomerne XXY hos en zygote kan skyldes en meiosefejl hos moderen eller hos faderen.
46 Ovulationen fremkaldes af et pludseligt koncentrationsfald i plasma af gonadotropinerne FSH og LH.
47 hCG er et gonadotropin beslægtet med LH som udskilles tidligt i graviditeten.
48 Væksthormon (GH) stimulerer nedbrydning af fedtdepoter.
49 Stigningen i koncentrationen af østrogen- og progesteron i den gravides urin skyldes den stigende produktion i placenta.
50 Foramen ovale er en åbning i skillevæggen mellem hjertets højre og venstre atrium hos fostret.