Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2009-01-21

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Golgi-apparatet er opbygget som en stak af membranøse sække.
2. Peroxisomerne medvirker til nedbrydning af hydrogenperoxid.
3. Columna vertebralis består primært af nervevæv.
4. Nucleolus består hovesageligt af DNA plus protein.
5. Diffusion transporterer stoffer over store afstande i organismen.
6. Erythrocytter svulmer op, hvis de anbringes i en hypoton opløsning.
7. Ødemer er ophobning af væske uden for blodkarrene.
8. Aktiv transport er ikke energikrævende.
9. Transcytose er en transportproces, hvor endocytose og exocytose kombineres.
10. DNA-replikationen finder sted i interfasen.
11. Ingen nerveceller er differentierede.
12. Makrofager producerer antistoffer.
13. Anabolisme er opbygning af større molekyler fra mindre molekyler.
14. Ved syntese af et protein på grundlag af en DNA-kode kommer transskription før translation.
15. Translation sker i cellekernen.
16. Fedtvæv er en form for epithelvæv.
17. I luftvejene kan man finde pseudoflerlaget cylinderepitel med cilier og bægerceller.
18. Mastcellernes vigtigste funktion er fagocytose.
19. Osteoner er cylinderformede enheder med en central kanal, der findes i knogler.
20. Oligodendrocytter producerer myelin.
21. Apokrine svedkirtler findes blandt andet i aksillerne.
22. Hypothalamus spiller en vigtig rolle for reguleringen af kropstemperaturen.
23. Anden hjertelyd høres ved lukning af klapperne mellem ventriklerne og de fraførende arterier.
24. Størstedelen af ventrikelfyldning i diastolen sker uden atriernes medvirken.
25. QRS-komplekset på et EKG svarer til atriernes depolarisation.
26. Arteriolerne er rigeligt innerverede med parasympatiske fibre.
27. Det arterielle middelblodtryk afhænger af minutvolumen og den perifere modstand.
28. Trombocytter dannes ud fra megakaryocytter.
29. Neutrofile granulocytter fagocyterer.
30. B-lymfocyter udvikler sig til plasmaceller eller hukommelsesceller.
31. Det humorale immunforsvar bygger på evnen til at producere specifikke antistoffer mod artsfremmede proteiner.
32. T-hjælpeceller genkender antigener præsenteret på overfladen af B-lymfocytter.
33. O2 og CO2 transporteres mellem lunger og blod ved hjælp af ATPaser.
34. Venstre lunge har tre lapper, højre lunge har to lapper.
35. Størstedelen af inspirationen i hvile opnås gennem diafragmabevægelser.
36. Ved respiration i hvile er det hydrostatiske tryk mellem lungens to pleurablade negativt.
37. Surfaktant øger ovefladespændingen i lungens alveoler.
38. De perifere kemoreceptorer sidder kun i aortabuen.
39. Den exokrine funktion af pancreas består i sekretion af HCO3- og forstadier til enzymer.
40. Leveren er det eneste organ, der har et portåresystem.
41. Pepsinogen er et enzym.
42. Parietalcellerne udskiller HCl.
43. Kulhydrater transporteres som monosaccharider over tyndtarmsepithelet.
44. Kortisol dannes i binyremarven.
45. Nyrene er lokaliserede i peritonealhulen.
46. Endometriet er beklædt med cylindrisk epitel.
47. Nyremarvens vævsvæske er hyperton.
48. ADH øger diuresen.
49. Gonadernes funktioner reguleres af hypofyseforlappens hormoner.
50. Progesteron-niveauet øges efter ægløsningen.