Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2009-02-16

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Cellens kerne er omgivet af en membran, hvor lipid indgår som en væsentlig del.
2. Centrosomerne er af betydning for cellens kulhydratsyntese.
3. Anafasen følger direkte efter profasen og før metafasen i en cellecyclus.
4. Medianplanet er et vertikalt plan, der opdeler kroppen i en højre og venstre del.
5. Skulderled og hofteled er begge eksempler på kugleled.
6. Epithelvæv er forbundet til det underliggende bindevæv ved en basalmembran.
7. Bægerceller kan indgå som en del af forhornet pladeepithel.
8. Fedtvæv er en undertype af bindevæv.
9. Glatte muskelceller er under kontrol fra det autonome nervesystem.
10. Glatte muskelceller modtager afferente impulser fra forhornsceller i rygmarven.
11. Tværstribet muskulatur aktiveres normalt af parasympatiske nervefibre.
12. Transmittersubstansen ved en motorisk endeplade er acetylcholin.
13. Nerveceller kan regenerere ved proliferation ligesom epithelceller.
14. Den hurtigste impulsoverledning sker i de ikke-myeliniserede nervefibre.
15. Nervus hypoglossus (XII-cranienerve) innerverer tungen motorisk.
16. Cerebrospinalvæsken dannes som ultrafiltrat fra hjernens kapillærer.
17. Hypothalamus indeholder centre for temperaturregulation.
18. Medulla oblongata er en del af hjernestammen.
19. Knærefleksen aktiveres af strækreceptorer i m.quadriceps femoris.
20. I spinalnervernes ganglier findes nervecellelegemer for motoriske nerveceller.
21. Tubae auditivae forbinder mellemøret med svælget.
22. Ved akkomodation øges linsens krumningsradius.
23. Fovea centralis indeholder kun tappe og ingen stave.
24. Baroreceptorer sikrer, at det arterielle tryk har samme værdi i det store kredsløb som i det pulmonale kredsløb.
25. Blodets viskositet har betydning for størrelsen af det arterielle blodtryk.
26. Intercalated discs forbinder enkelte muskelceller i hjertets muskulatur.
27. Tricuspidalklappen findes mellem venstre atrium og venstre ventrikel.
28. Antistofferne produceres af T-lymfocytter.
29. Cardia er den region i mavesækken, som ligger nærmest overgangen til duodenum.
30. LDL (Low Density Lipoproteins) forsyner organismens celler med cholesterol.
31. En almindelig ekspiration foregår som en overvejende passiv proces.
32. Hormonet oxytocin fremmer kontraktioner af uterusmuskulaturen.
33. En af insulinets hovedvirkninger er sænkningen af glucosekoncentrationen i serum.
34. Tørstfornemmelsen stimuleres af stigende osmolalitet i plasma.
35. Glukagonsekretionen stimuleres af et højt blodsukkerniveau.
36. I en menstruationscyklus kendetegnes perioden efter ovulationen af en høj progesteronsekretion.
37. Kemoreceptorer beliggende i medulla oblongata responderer på ændringer i cerebrospinalvæskens koncentrationer af CO2 og H+.
38. Fald i pH vil facilitere frigivelse af O2 fra hæmoglobinet.
39. Tidalvolumen udgør en del af lungernes vitalkapacitet.
40. Kontraktion af diaphragma styres gennem de autonome tråde fra n.vagus.
41. Ved blæretømning stimuleres glat muskulatur i blærevæggen gennem parasympatiske fibre.
42. Nyrerne er placeret retroperitonealt i bughulen.
43. Det juxtaglomærulære apparat producerer enzymet renin.
44. I nyrerne absorberes størstedelen af ultrafiltratets natrium- og chloridioner i distale tubuli.
45. Sekretion af H+ ioner foregår langs hele nefronlængden.
46. En Rh-konflikt kan opstå, når et barn af en Rh+(positiv) kvinde er Rh- (negativ).
47. K-vitaminet har betydning for blodkoagulationen.
48. Corpus luteum indeholder den modne ægcelle.
49. Både trofoblast og endometrium bidrager til dannelsen af placenta.
50. Gonadtropinerne FSH og LH stimulerer både oogenesen (ægdannelsen) og spermatogenesen (sæddannelsen).