Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2010-01-19b

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Der er 14 kranienerver.
2. I medulla spinalis ligger motorneuronerne tilhørende det somatiske nervesystem i forhornet.
3. Kromatin består af DNA og protein.
4. Koncentrationen af progesteron falder kraftigt i lutealfasen.
5. Modning af sædcellerne forekommer i epididymis.
6. Corpus albicans dannes fra Corpus luteum.
7. Ved vandforgiftning svulmer cellerne i organismen op.
8. En enkelt tværstribet muskelcelle celle kaldes en myofibril.
9. Ved rigor mortis har muskelfibrene højt indhold af fri Ca++ .
10. Aldosteron hæmmer reabsorbtionen af Na+ i nyrens distale tubuli.
11. Aktivitet i sympatiske nervefibre nedsætter filtrationshastigheden i nyrerne.
12. Øget arterietryk øger filtrationshastigheden i nyrerne.
13. Angiotensin II øger saltudskillelsen i nyrerne.
14. Aldosteron øger optagelsen af K+ i nyrens distale tubuli.
15. Under normale forhold har blodplasma og urin samme glucoseindhold.
16. Ultrafiltration er direkte afhængig af Na+/K+-ATPase.
17. Kontraktion af de fraførende arterioler i de Bowmanske kapsler øger filtrationen.
18. Myelin nedsætter ledningshastigheden i nervefibre.
19. Glykogen dannes i leveren fra glukose.
20. Galdesalte er medvirkende til dannelsen af miceller.
21. Tyndtarmen absorberer normalt færre næringsstoffer end tyktarmen.
22. Nyrens proximale tubuli reabsorberer størstedelen af den filtrerede preurin.
23. Stimulation af n. vagus (X. kranienerve) hæmmer ventriklens syreproduktion.
24. Gastrin øger ventriklens syreproduktion.
25. Pancreas secernerer insulin til tarmens lumen.
26. Parietalceller i ventriklen producerer saltsyre.
27. Pylorus-sphincteren regulerer fødebollens passage fra spiserør til ventrikkel.
28. Leveren har et portåresystem.
29. Normalt reguleres vejrtrækningens frekvens af CO2-trykket.
30. De centrale kemoreceptorers aktivitet bestemmes af O2-trykket.
31. CO2 i blodet transporteres hovedsageligt som bicarbonat.
32. Hæmoglobins affinitet for ilt øges ved pH-fald.
33. Hovedparten af CO2 bæres som bikarbonat-ioner i blodet.
34. Under arbejde transporteres ilt fra alveoler til blodet ved aktiv transport.
35. Ved en maximal udånding tømmes lungerne helt for luft.
36. Intrapleural-rummets tryk er negativt i hvile.
37. Diaphragma bevæges nedad under en normal inspiration.
38. Mm. intercostales interni (internal intercostal muscles) hjælper ved en forceret ekspiration.
39. MHCII molekyler på B-lymfocytterne genkendes af T-hjælpeceller.
40. Neutrofile granulocytter er den mest almindelige leucocyt-type.
41. Trombocytter dannes fra neutrofile granulocytter.
42. Nyren har betydning for produktionen af røde blodlegemer.
43. Hæmatokritværdien angiver de røde blodlegemers størrelse.
44. Ved hårdt fysisk arbejde øges blodgennemstrømningen til nyrerne.
45. Minutvolumen holdes konstant og uafhængig af arbejdsintensitet.
46. Adrenalin i blodet stammer fra de sympatiske nerveender.
47. Skeletmuskelpumpen øger det venøse tilbageløb til hjertet.
48. Sympatisk aktivitet øger hjertets slagvolumen.
49. Øget slutdiastolisk volumen giver øget slagvolumen.
50. Hos raske individer er det slutdiastoliske tryk kun få mmHg.