Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2005-06-22

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1 Kernekonvolutten (nuclear envelope) består af 2 komplette dobbeltlipidlag.
2 Cytoskelettet er dannet af mikrofilamenter og mikrotubuli.
3 Under profasen bevæger der sig et centriolepar til hver cellepol, således at der i cellen er to centriolepar.
4 Ved celledeling repliceres DNA i mitosefasen.
5 Bevægelse gennem kapillærvæggen ved filtration er passiv transport.
6 Blod tilhører grundvævet bindevæv.
7 En skeletmuskelfiber har flere kerner.
8 Transcytose betyder, at en celle optager partikler ved endocytose og afgiver dem ved exocytose.
9 Den hypogastriske region ligger i de øvre kvadranter af det abdominale område.
10 Tommelfingeren har kun to phalanges.
11 Calcaneus er lokaliseret i fodens skelet.
12 Hagen er udformet af maxillaknoglerne.
13 Kirtelepithelceller er sædvanligvis kubiske eller cylindriske.
14 De ekkrine svedkirtler aktiveres primært af forhøjet kropstemperatur.
15 Musculus biceps femoris ekstenderer knæleddet.
16 Meissners korpuskler findes i hårløs hud.
17 Receptoren for smertesans udgøres af frie nerveender.
18 Osteoklaster dannes i den røde knoglemarv.
19 Det segment af en myofibril, der strækker sig fra M-linie til M-linie hedder et sarkomer.
20 Den del af det motoriske axon, der danner forbindelse med muskelfibermembranen, hedder en motorisk endeplade.
21 Det bindevæv, der adskiller de enkelte muskelfibre i muskelvævet, hedder endomysium.
22 Det sarcoplasmatiske reticulum fungerer som et calciumlager.
23 Der løber sensoriske impulser fra tungen i nervus facialis (hjernenerve VII) og nervus glossopharyngeus (hjernenerve IX).
24 Nervus oculomotorius (hjernenerve III) bevæger muskler i panden.
25 Macula lutea (den gule plet) betegner det område, hvor nervefibre fra retina (nethinden) forenes til nervus opticus (hjernenerve II).
26 Højt serum-natrium og lavt serum-kalium stimulerer binyrebarken til aldosteronsekretion.
27 Øget niveau af ACTH hæmmer produktion af thyreoideahormonerne.
28 Thrombocytter (blodplader) kendetegnes af store kerner.
29 Blodets viskositet er stigende med stigende hæmatokritværdi.
30 Thrombin, som dannes ved brud på karendothelet og deltager i blodkoagulationen, er et hormon.
31 Vena cava inferior samler alt veneblod fra kroppens venstre side.
32 Atriekontraktionen er kun af betydning for en mindre del af ventriklernes fyldning under diastolen.
33 Skeletmusklernes kontraktioner fremmer blodgennemstrømningen i venesystemet.
34 Cardia er den region i mavesækken som ligger nærmest udmundingen af oesophagus.
35 Virkninger af cholecystokinin inkluderer en hæmning af mavesækkens motilitet.
36 I leverens portalsystem føres blodet fra leveren i retning mod tyndtarmen.
37 Udifferentierede lymfocytter dannes i den røde knoglemarv.
38 Lymfeknuder er placeret i lymfestrømmen og har bl.a. en filterfunktion.
39 Trachea er placeret ventralt for oesophagus.
40 Den serøse membran der beklæder lungernes overflade hedder pleura parietale.
41 Et hæmoglobinmolekyle kan binde både O2 og CO2 molekyler.
42 Tidalvolumen udgør en del af lungernes vitalkapacitet.
43 Nyrecortex udgør nyrens yderste vævsbræmme og indeholder glomeruli.
44 Nyrernes juxtaglomerulære apparat har betydning for reninudskillelse.
45 Mængden af glucose der reabsorberes i nyrerne er altid direkte proportionel med glucosens koncentration i plasma.
46 Blæretømningen sker ved en kontraktion af glat muskulatur i blærevæggen.
47 En dehydreringstilstand vil altid indebære at vand og salt tabes i et forhold, der svarer til deres normale forhold i kroppens ekstracellulære væske.
48 Hormonet oxytocin hæmmer kontraktioner af uterusmuskulaturen.
49 Spermatogenesen foregår i tubuli seminiferi.
50 Placenta opstår ved at chorions villi vokser ind i og forgrenes i endometrium.