Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2001-06-21

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Et saggitalplan er et vertikalt snitplan beliggende parallelt med medianplanet.
2. ATP syntetiseres i endoplasmatisk reticulum.
3. Nucleoli har betydning for dannelsen af ribosomer.
4. Anafasen kommer før metafasen i mitosen.
5. En normal human celle indeholder 24 par kromosomer samt 2 kønskromosomer.
6. De fire grundlæggende vævstyper udgøres af knoglevæv, muskelvæv, epithelvæv og nervevæv.
7. Larynx (strubehovedet) udgør en del af respirationssystemet.
8. Alle overflader i legemet er beklædt med epithelvæv.
9. Ved adduktion af armen føres denne i bevægelse bort fra kroppens midtlinie.
10. Udspringet for en muskel vil oftest være identisk med 'punktum fixum' under bevæ-gelsen.
11. Sarcomerstrukturen findes kun i skeletmuskulatur.
12. En perifer nerve kan indeholde både motoriske og sensoriske komponenter.
13. Nervus trigeminus indeholder hovedparten af de sensoriske tråde fra ansigtshuden.
14. Axoner fører nerveimpulser i retningen væk fra cellelegemet.
15. Neurotransmittere er kemiske substanser, der blandt andet er ansvarlig for kommuni-kation mellem neuroner.
16. Thalamus udgør den centrale del af cerebellum.
17. Hypothalamus udgør en del af centralnervesystemet.
18. Høreknoglerne: malleus, incus og stapes udgør en del af det indre øre.
19. De fotoreceptorer i nethinden, der benævnes stavceller, har betydning for farvesynet.
20. ACTH (adrenocorticotropt hormon) dannes i hypofysen og påvirker binyrebarkens produktion af steroidhormoner.
21. Insulin sænker niveauet af glucose i blodet.
22. Pancreas eksokrine funktion er af betydning for regulation af blodsukkeret.
23. T-lymfocytter har betydning for det cellulære immunrespons.
24. Komplementsystemet udgør en del af den medfødte immunitet.
25. Thymus har betydning for dannelsen af antistoffer under en infektion.
26. Milten har betydning for fjernelse af ældre røde blodlegemer.
27. Lymfeknuder er af væsentlig betydning ved udvikling af erhvervet immunitet.
28. Hjertets fysiologiske pacemakeraktivitet er lokaliseret til sinoatrielknuden (sinusknu-den).
29. P-takken i EKG'et registrerer depolarisering af hjertets atrier.
30. Venae pulmonalis fører iltet blod fra lungerne til hjertets venstre atrium.
31. Perifer modstand for blodcirkulationen reguleres gennem ændringer af arterioledia-metre.
32. Vitalkapacitet defineres som det totale luftvolumen der kan rummes i lungerne.
33. Hæmoglobin-koncentrationen har stor betydning for blodets samlede ilttransportka-pacitet.
34. Bicarbonationen deltager kun i ringe grad i transporten af kuldioxid fra det perifere væv til lungerne.
35. Leverens udskillelse af galde har betydning for absorption af fedtopløselige vitami-ner.
36. Leveren producerer og udskiller fordøjelsesenzymer, der har afgørende betydning for nedbrydning af proteiner.
37. Nyrerne har betydning for regulation af blodets pH.
38. Filtration af affaldsstoffer i nyrerne til urinen finder sted i glomerulus, der er omgivet af Bowmans kapsel.
39. Aldosteron fremmer udskillelsen af Na+ -ioner og reabsorption af K+ -ioner.
40. Ved væsketab fra svedkirtler tabes både salt og vand.
41. Ovarierne producerer follikel stimulerende hormon (FSH), der er af betydning for ud-vikling af corpus luteum og progesteron produktion.
42. En menstruel cyclusperiodes første dag begynder med ovulationen.
43. Steroidhormoner virker på målcellernes overfladereceptorer.
44. Epithel kan dannes udfra alle tre kimlag (endo-,ekto- og mesoderm).
45. Nervevæv udvikles fra mesoderm.
46. De sidste 4 uger inden fødslen benævnes ofte neonatalperioden.