Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2008-01-23

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Et lodret plan som deler kroppen langs midtlinien kaldes medianplanet.
2. Lumbalregionen betegner ryggens lændeparti.
3. Faciliteret diffusion er en energikrævende proces.
4. I metafasen er kromosomerne samlet i et plan i midten af cellen.
5. Ribosomer kan enten findes frie i cytosol, eller bundet til ER-overfladen.
6. Epithelvæv er karakteriseret ved altid at bestå af et enkelt lag celler.
7. Knoglematrix består hovedsageligt af calciumsalte og kollagenfibre.
8. I de lange rørknogler findes vækstzoner af bruskplader placeret mellem diafysen og epifyserne.
9. Hofteled forbinder femur og os sacrum.
10. Albueleddet er et hængselsled.
11. Det segment af en myofibril, der strækker sig fra M-linie til M-linie hedder et sarkomer.
12. Det sarcoplasmatiske reticulum fungerer som et calciumlager.
13. Troponin og tropomyosin er dele af myosinfilamentet.
14. Skeletmusklens aktionspotential starter normalt ved den motoriske endeplade.
15. Musculus trapezius abducerer overarmen.
16. I en patellarefleks indgår der en kontraktion af musculus quadriceps femoris.
17. Nervus facialis (hjernenerve VII) og nervus glossopharyngeus (hjernenerve IX) fører sensoriske impulser fra tungen.
18. Oligodendrocytter danner myelinskeder omkring axoner i centralnervesystemet.
19. Hjernestammen består af medulla oblongata, pons og mesencephalon.
20. Stave (engelsk: rods) benyttes til farvesyn.
21. Det sympatiske nervesystem benytter adrenalin som neurotransmitter i de paravertebrale ganglia.
22. LH, FSH og TSH er hormoner, som produceres i adenohypofysen (hypofysens forlap).
23. Thyreoideahormonerne T3 og T4 er fedtopløseslige.
24. Aktivering af oxytocinreceptorer fører til en afslapning af livmodermuskulaturen.
25. Glukagon og insulin har modsatrettede virkninger på blodsukkerkoncentrationen.
26. De røde blodlegemer dannes hos voksne i den røde knoglemarv.
27. De mest talrige hvide blodlegemer er lymfocytter.
28. Fibrinogen er et substrat for thrombinkatalyseret proteolyse.
29. Personer med blodtype 0 kan betegnes som "universelle bloddonorer"
30. Minutvolumen betegner det samlede blodvolumen/minut, som pumpes ud i aorta fra venstre hjertekammer.
31. Mitralklappen åbnes ved en aktiv kontraktion i papillærmusklerne.
32. Sinoatrial-knudens aktivitet er reguleret af det autonome system.
33. Ventrikelkontraktionen under en systole starter ved hjertets apex.
34. Arteriae renales (nyrearterier) udspringer direkte fra aorta.
35. Plasmaceller er slutdifferentierede B-lymfocytter.
36. Komplementsystemet udgøres af et sæt specialiserede lymfeknuder.
37. Den interne og den eksterne urethrasphinctere består af glatmuskulatur.
38. Nyrecortex udgør nyrens yderste vævsbræmme og indeholder glomeruli.
39. Nyrernes juxtaglomerulære apparat udskiller renin.
40. Reabsorptionen af vand og salte i nyrerne sker altid i et konstant forhold.
41. Musculi intercostales externi (engelsk: external intercostal muscles) medvirker ved inspiration.
42. Vitalkapaciteten kan måles ved spirometri.
43. Kemoreceptorer i medulla oblongata stimuleres af stigende CO2-partialtryk.
44. Respiratorisk acidose opstår når en utilstrækkelig ventilation medfører et abnormt højt partieltryk af CO2 i blodet.
45. Hyperton dehydrering indebærer at organismen har tabt væske med en gennemsnitlig osmolalitet, som er mindre end i det normale plasma.
46. Kaliumkoncentrationen er størst af alle plasmaets kationkoncentrationer.
47. ADH er et neurohypofysehormon, som regulerer vandreabsorptionen i nyrerne.
48. Den embryonale periode omfatter de første otte graviditetsuger.
49. Luteiniserende hormon (LH) er et hypofysegonadotropin, som stimulerer androgenproduktionen i testes.
50. Meiosen er uden betydning for spermatogenesen.