Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2010-08-16

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Centrosomer hjælper med at fordele kromosomer til nye celler under celledeling.
2. Mitochondrier kan ved hjælp af et lysmikroskop ses i et præparat, der er farvet med hæmatoxylin-eosin.
3. Ilt (O2) kommer ind i celler ved faciliteret diffusion.
4. Cyklisk AMP (cAMP) spaltes for at give energi til aktiv transport.
5. Under celledelingens profase bliver kromosomerne synlige ved farvning.
6. Zygoten indeholder 46 kromosomer.
7. Spermatider indeholder 23 kromosomer.
8. Serøse membraner beklæder kropskaviteter, der ikke har en åbning til kroppens ydre.
9. Parathyreoidea-hormoner øger frigivelsen af calcium fra knogler.
10. En muskelfiber indeholder kun en myofibril.
11. En motorisk enhed udgøres af et motor neuron, og de fibre det innerverer.
12. Glatte muskelfibre indeholder ikke aktin.
13. Under en muskelkontraktion hæmmes interaktion mellem myosin og aktin af en stigning i calciumkoncentrationen.
14. Acetylcholinesterase er et neuromuskulært transmitterstof.
15. Myelinskeden øger axoners ledningshastighed.
16. Under nervens aktionspotentiale aktiveres både natrium- og kaliumkanaler.
17. Tilbagetrækningsrefleksen involverer transmission i mindst to synapser.
18. De sympatiske fibre udgår fra hjernestammen.
19. Acetylcholin er transmittorstoffet mellem det sympatiske nervesystem og målorganerne.
20. Den femte kranienerve er en blandet nerve.
21. Arteriolernes kontraktion bestemmes af aktivitet i det parasympatiske nervesystem.
22. Neurosekretoriske celler stimulerer celler i hypofysens forlap.
23. Aldosteron er et mineralcorticoid.
24. Luteiniserende hormon (LH) udskilles fra hypofysen.
25. Larynx er placeret mellem trachea og bronkierne.
26. Kontraktion af diaphragma fører til ekspiration.
27. Residualvolumen indgår i vitalkapaciteten.
28. Blodet kommer til lungerne fra hjertet gennem pulmonararterierne.
29. Bicuspidalklappen separerer venstre ventrikel og venstre atrium.
30. Foramen ovale er en åbning i skillevæggen mellem hjertets højre og venstre atrium hos fostret.
31. EKGets QRS-komplex svarer til atriernes kontraktion.
32. Vitamin B12 har betydning for dannelsen af erythrocytter.
33. Blodplader dannes af megakaryocytter.
34. Hæmatokrit defineres som den fraktion (i procent) af blodvolumen der udgøres af røde blodlegemer.
35. Personer med blodtype O rhesus negativ kaldes "universale donorer".
36. Neutrofile granulocytter udgør mere end 50% af alle leucocytter i perifert blod.
37. Vaccination medfører aktiv immunisering.
38. T-hjælpeceller aktiveres af B-celler.
39. Galden produceres i leveren.
40. Lipider optages gennem tarmepitelet til lymfesystemet.
41. A-vitamin og C-vitamin er begge vandopløselige.
42. Glomerulusfiltret er uigennemtrængeligt for blodlegemer.
43. Størstedelen af ultrafiltratet dannet i nyreglomeruli udskilles med urinen.
44. Glukose i urinen er et tegn på svigtende glomerulusfunktion.
45. Pepsinogen produceres i ventrikelslimhindens hovedceller.
46. De centrale kemoreceptorer reagerer på ændringer i ilttensionen.
47. Renin omdanner angiotensin I til angiotensin II.
48. Aldosteron stimulerer reabsorbtionen af Na+ i nyren.
49. Koncentrationen af calciumioner er større i plasma end intracellulært.
50. Hyperventilation medfører alkalose.