Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2006-01-18

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1 Hjerte, eosophagus, trachea og glandula thyroidea (skjoldbruskkirtlen) er beliggende i mediastinum.
2 Superior betyder beliggende nær en overflade.
3 Den hypochondriske region ligger under umbilicalregionen.
4 Dele af endoplasmatisk reticulum deltager i proteinsyntese.
5 Cilier bevæger et væske- eller slimlag hen over visse epitheloverflader.
6 En exokrin kirtel har ingen udførselsgang.
7 Ekkrine svedkirtler er uden betydning for regulering af kropstemperaturen.
8 Knæleddet er et glideled.
9 De craniale suturer og de intervertebrale disci er eksempler på uægte led.
10 Medulla spinalis strækker sig hos voksne fra foramen magnum til hiatus sacralis.
11 En fontanelle er en fibrøs membran, der forbinder kranieknogler.
12 Et osteon findes kun i spongiøst knoglevæv.
13 Rekruttering af de motoriske enheder i en skeletmuskel gør det muligt at graduere kontraktionsstyrken.
14 Calciumioner er påkrævet for at gøre bindingssteder på aktinfilamenter tilgængelige for interaktionen mellem aktin og myosin i muskelkontraktionen.
15 Hjertets muskelfibre danner et netværk som tillader en udbredelse af aktionspotentialer over netværket.
16 M. gastrocnemius dorsalflekterer i ankelleddet.
17 M. gluteus maximus flekterer hofteleddet.
18 Thalamus ligger i mesencephalon.
19 Spinalnervernes dorsale rødder fører de sensoriske nervefibre.
20 Den ikke-dominante hjernehemisfære indeholder centret til at anvende og forstå sprog.
21 Dura mater danner den interne periost på omgivende kranieknogler.
22 Øjeæblets bagvæg består yderst af et lag nerveceller.
23 Iris ligger imellem cornea og linsen.
24 De semicirkulære kanaler har betydning for hørelsen.
25 Steroidhormonernes virkninger medieres af specifikke receptorer på cellernes overflade.
26 "Second messengers" er signalmolekyler som formidler hormonernes virkning på celler.
27 Under ovulations-menstruationscyklus er plasma-progesteronkoncentrationen højest i den sidste cyklushalvdel.
28 Thyroxin og triiodothyronin nedsætter organismens energiomsætning.
29. ACTH stimulerer frigørelsen af aldosteron fra binyrebarken.
30 Erytrocytter produceres hos voksne i den røde knoglemarv.
31 Størstedelen af jern frigjort ved hæmoglobinnedbrydning mistes gennem galden.
32 Koncentrationen af natrium i plasma er den største af plasmaets kation-koncentrationer.
33 Det største bidrag til plasmaets samlede osmotiske tryk skyldes plasmaproteiner.
34 Thrombin er et plasmaenzym som katalyserer dannelsen af fibrintråde.
35 Mitralklappen er placeret mellem det venstre hjertekammer og aorta.
36 Det diastoliske tryk er næsten identisk i aorta og i truncus pulmonalis.
37 Atriesystolen bidrager med under halvdelen af ventriklernes samlede diastoliske fyldning.
38 Modstandsarterier og arterioler modtager nervetråde fra det sympatiske såvel som det parasympatiske nervesystem.
39 Det hydrostatiske tryk i venerne er med til at bestemme filtrationstrykket i kapillærerne.
40 Portalkredsløbet indebærer at veneblod fra et primært kapillærnet forsyner et sekundært kapillærnet.
41 Lymfen produceres i lymfeknuderne.
42 Sammentrækningen af lungerne med hver ekspiration i hvile skyldes primært de elastiske kræfter i lungevæv og thoraxvæg.
43 Respirationsmembranen er et tyndt lag bindevæv beliggende umiddelbart under pleura viscerale.
44 Hæmoglobin spiller en vigtig rolle såvel for O2 som for CO2-transporten i blodet.
45 Respirationsbevægelser er underlagt en neural styring fra centre i hjernestammen.
46 De centrale kemoreceptorer i hjernestammen er følsomme for CO2 og pH, mens de perifere kemoreceptorer registrerer O2-tensionen.
47 Kontraktionen af urinblærens detrusormuskel stimuleres af de parasympatiske nervefibre.
48 Sekretionen af H+ -ioner i nyretubuli bidrager til organismens pH-homeostase.
49 Det juxtaglomerulære apparat er et organ der regulerer den glomerulære filtrationshastighed.
50 Stofudveksling i placenta sker gennem kapillærer i chorionvilli på fostersiden, og lacunae på modersiden.