Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2004-01-21

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1 Cellemembranen består af et lipidlag, i hvilket der findes transmembranelle proteiner.
2 Cytoskelettet udgøres af mikrofilamenter og mikrotubuli, der er til stede i cytoplas-maet.
3 Nucleolus indeholder primært RNA og protein.
4 Ved aktiv transport over membraner dannes der ATP.
5 Interfasen er placeret umiddelbart før anafasen i en celles mitose.
6 Alt bindevæv indeholder kollagene, elastiske og reticulære fibre.
7 Fedtvæv er en form for løst bindevæv.
8 Subcutis indeholder både svedkirtler og hårsække.
9 Diafysen indeholder knoglens vækstzone frem til afslutningen af puberteten.
10 Skeletmuskeltonus opretholdes ved stimulation gennem det sympatiske nervesystem.
11 Muskler med modsat rettede funktioner er antagonister.
12 Et bundt af muskelfibre danner tilsammen myofibriller.
13 Transmittersubstansen ved den motoriske endeplade er noradrenalin.
14 I en refleksbue fra en muskelten forløber den afferente impuls i det autonome nervesystem.
15 Spinalganglierne indeholder nervecellelegemer fra det motoriske nervesystem.
16 Medulla spinalis indeholder både ascenderende og descenderende nervebaner.
17 Cerebellum er af betydning for opfattelse af smerte.
18 Nervus hypoglossus innerverer larynxmuskulaturen motorisk.
19 Ved lysrefleks forløber de efferente impulser i nervus opticus og de afferente impulser i nervus oculomotorius.
20 Antallet af spinalnervepar er som følgende: 8 cervikale, 12 thorakale, 5 lumbale, 5 sakrale og 1 coccygeal.
21 Truncus sympaticus (grænsestrengen) indeholder ganglier for den sympatiske del af det autonome nervesystem.
22 Det limbiske system har betydning for koordineringen af de motoriske funktioner.
23 Frie nerveender fordelt i vævene medierer smerteimpulser.
24 Nervus accessorius indeholder smagstråde fra tungen.
25 Tuba auditiva forbinder mellemøret med det indre øre.
26 Øjets linse er placeret mellem iris og cornea.
27 Øget niveau af ACTH nedregulerer thyroideas produktion af thyroxin og trijodthyronin.
28 ADH har betydning for resorptionen af K+ fra nefronets distale tubuli.
29 Cortisol øger syntesen af proteiner og sænker niveauet af aminosyrer i blodet.
30 Calcitonin stimulerer osteoblasterne til en øget frisætning af Ca2+.
31 Plasmacortisol hæmmer CRH frigivelsen fra hypothalamus.
32 Blodets hæmatokrit er hos en rask person proportional med antal erythrocytter pr. volumenenhed.
33 Lymfocytten er den hyppigst forekommende leukocyt i blodet.
34 Antistoffer mod blodtype A og blodtype B er til stede hos en person der har blodtype O.
35 Tricuspidalklappen adskiller venstre forkammer fra venstre hjertekammer.
36 Arteriolerne indeholder glat muskulatur der er af betydning for blodtryksregulationen.
37 Hjertefrekvensen er under direkte indflydelse af det autonome nervesystem.
38 Lymfen dannes i lymfeknuderne.
39 Trachea er placeret dorsalt for esophagus.
40 Tarmafsnittene nævnt proximalt fra er duodenum, ileum, jejunum, colon, rectum.
41 Leveren er af væsentlig betydning for blodsukkerregulationen.
42 Hyperventilation øger mængden af O2 bundet til hæmoglobin.
43 Tidal volumen udgør en del af lungernes vital kapacitet.
44 Det juxtaglomerulære apparat har betydning for nyrernes reninsekretion.
45 Udskillelsen af ADH er reguleret af osmoreceptorer i nyrerne.
46 Ved ovulationen ses stigning af både FSH og LH.
47 De første 8 uger efter konceptionen benævnes den embryonale periode.
48 De tre kimlag: ectoderm, mesoderm og endoderm er til stede 3 uger efter befrugtnin-gen.
49 Niveauet af både progesteron og østrogen stiger gennem graviditeten.
50 Oxytocin secerneres fra neurohypofysen og har betydning for kontraktion af uterus.