Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2006-08-08

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Cellens syntese af proteiner og lipidmolekyler finder sted i Golgiapparatet.
2. Cellens kerne er omgivet af en membran hvor lipid indgår som en væsentlig del.
3. Overfladeepithel er forbundet til det underliggende bindevæv ved en basalmembran.
4. Bægerceller kan indgå som en del af forhornet pladeepithel.
5. Fedtvæv er en undertype af bindevæv.
6. Glatte muskelceller er under kontrol fra det autonome nervesystem.
7. Glatte muskelceller modtager afferente impulser fra forhornsceller i rygmarven.
8. Tværstribet muskulatur findes kun i skeletmuskler.
9. Transmittersubstansen ved en motorisk endeplade er acetylcholin.
10. Saggitalplaner er parallelle med medianplanet.
11. Humerus er distalt beliggende i forhold til radius.
12. Nervecelle kan regenerere ved proliferation.
13. Dendritter leder impulser mod nervecellens soma.
14. Afferente impulser for smerte og temperatur registreres i den forreste del af cerebrum.
15. Nervus glossopharyngeus innerverer tungen motorisk.
16. Nervus vagus innerverer hjertet med parasympatiske tråde.
17. Medulla spinalis er omgivet af tre hinder: arachnoidea, pia mater og dura mater.
18. Cerebrospinalvæsken dannes som ultrafiltrat fra hjernens kapillærer.
19. Medulla oblongata indeholder centre for temperaturregulation.
20. I spinalnervernes ganglier findes nervecellelegemer for motoriske nerveceller.
21. Meissners følelegemer registrerer let tryk.
22. Tubae auditivae forbinder mellemøret med svælget.
23. Ved akkomodation øges linsens krumningsradius.
24. Nervus opticus er nødvendig for øjets lysrefleks.
25. Fovea centralis indeholder kun tappe og ingen stave.
26. Baroreceptorer sikrer, at det arterielle tryk har samme værdi i det store kredsløb som i det pulmonale kredsløb.
27. Blodets viskositet har betydning for størrelsen af det arterielle blodtryk.
28. Det hydrostatiske tryk i venerne er uden betydning for filtrationen gennem kapillærvæggen.
29. På en EKG-registrering svarer afstanden mellem en P- og en Q-tak til tiden fra atriernes depolarisering til begyndelsen af ventrikelkontraktion.
30. Hos en givet person er størrelsen af minutvolumen i hvile ikke afhængig af personens fysiske træningstilstand.
31. Antistofferne produceres af T-lymfocytter.
32. Cardia er den region i mavesækken som ligger nærmest overgangen til duodenum.
33. LDL (Low Density Lipoproteins) forsyner organismens celler med cholesterol.
34. Pepsin er et fordøjelsesenzym som spalter fedt.
35. En almindelig ekspiration foregår som en overvejende passiv proces.
36. Hormonet oxytocin fremmer kontraktioner af uterusmuskulaturen.
37. Testosteron og andre mandlige kønshormoner produceres såvel i testes som i binyrebarken.
38. Insulin sænker blodsukkerkoncentrationen.
39. Tørstfornemmelsen stimuleres af stigende osmolalitet i plasma.
40. ACTH (adrenocorticotropic hormone) stimulerer binyremarvens adrenalinsekretion.
41. Glukagonsekretionen stimuleres af et højt blodsukkerniveau.
42. I en menstruationscyklus kendetegnes perioden efter ovulationen af en høj progesteronsekretion.
43. Kemoreceptorerne responderer på ændringer i cerebrospinalvæskens koncentrationer af CO2 og H+.
44. Et hæmoglobinmolekyle kan binde både O2 og CO2 molekyler.
45. Metabolisk acidose kan opstå som følge af en ophobning i organismen af ikke-flygtige syrer, eller som følge af tab af baser.
46. Tidalvolumen udgør en del af lungernes vitalkapacitet.
47. Kontraktion af diaphragma styres gennem de autonome tråde fra n.vagus.
48. Blæretømning sker ved en kontraktion af glat muskulatur i blærevæggen.
49. Nyrerne er placeret retroperitonealt i bughulen.
50. En Rhesus-immunisering af en Rh+(positiv) moder kan opstå, når barnet er Rh- (negativ).