Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2008-08-13

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Insulin fremmer transporten af glucose ind i muskelcellerne.
2. Epifyser er udvidede knogleafsnit i enderne af lange knogler.
3. Den ekstracellulære knoglematrix består primært af kollagen og uorganiske salte.
4. O2 og CO2 konkurrerer om bindingssteder til hæmoglobinet.
5. En forøgelse af blodets calcium-koncentration stimulerer osteoklasternes aktivitet.
6. De lumbale vertebrae er placeret tættere på atlas end de sakrale vertebrae.
7. Fibula er placeret lateralt for tibia.
8. Bursae er en generel betegnelse for knogler, der er indlejret i en sene (f.eks. patella).
9. Calcaneus er lokaliseret i fodens skelet.
10. Creatinphosphat kan levere energi til dannelse af ATP under muskelaktivitet.
11. Vena cava inferior samler alt veneblod fra kroppens venstre side.
12. Tetanus er navnet på en stor fure distalt på femur (lårbensknoglen).
13. Antagonister er muskler med modsatrettet virkning.
14. Muskulaturen i balderne er aktive ved gang op ad en trappe.
15. Knæleddet er et glideled.
16. Der findes både myelin i centralnervesystemet og i det perifere nervesystem.
17. Iris er placeret mellem cornea og linsen.
18. Et axons membranpotentiale kan være positivt.
19. Thyroxin og triiodothyronin nedsætter organismens energiomsætning.
20. Tuba auditiva forbinder mellemøret med svælget.
21. Den venstre hjernehemisfære er sprogdominant hos de fleste personer.
22. Hjerneventriklerne indeholder fortrinsvis iltet blod.
23. Antistofferne produceres af T-lymfocytter.
24. Sygdomme, der forstyrrer mavesækkens funktion, kan medføre anæmi.
25. Gastrin er et fordøjelsesenzym, der udskilles i duodenum.
26. Fedtsyrer og peptider i duodenum øger frigørelsen af cholecystokinin (CCK).
27. Pancreas medvirker til at regulere tarmindholdets pH i duodenum.
28. Albumin syntetiseres i leveren.
29. Pepsinogen er en aktiv protease.
30. I leveren blandes venøst og arterielt blod.
31. Ileum ligger analt for jejunum og jejunum ligger oralt for ileum.
32. Der sker kun absorption og ikke sekretion i tyndtarmen.
33. Hjertets minutvolumen hos en voksen person i hvile, svarer omtrent til det dobbelte af den samme persons totale blodmængde i kredsløbet.
34. Kulhydrater nedbrydes kun til disaccharider i tarmen, mens den endelige nedbrydning til monosaccharider sker i leveren.
35. Mitralklappen består af to flige og er placeret i hjertets venstre side.
36. Ved stetoskopi af hjertet høres hos raske voksne tre distinkte lyde, der er lige tydelige ("lup-dup-lup").
37. Arterioler har tykkere vægge end de tilsvarende venoler, blandt andet fordi arteriolerne indeholder mere glat muskulatur.
38. Med diffusion menes, at væske presses igennem en membran ved hjælp af tryk.
39. Hvis man bliver vaccineret, danner man specifikke antigener mod komponenter i vaccinen.
40. Under synkning aflukkes indgangen til larynx af epiglottis.
41. Følger man delingen af bronchietræet, er bronchiolerne de første forgreninger, der mangler brusk i væggene.
42. Makrofagerne i alveolerne tilhører det uspecifikke (medfødte, eng.: innate) immunforsvar.
43. Ørespytkirtlen, glandula parotis, sidder lige bag øret.
44. Trachea ligger ventralt for esophagus.
45. Angiotensin II stimulerer binyrebarkens produktion af aldosteron.
46. Ekstracellulærvæskens volumen er af mindre betydning for blodtrykket.
47. Kaliumsaltene er ansvarlige for mere end 90% af ekstracellulærvæskens osmotiske tryk.
48. Cellens syntese af proteiner og lipidmolekyler finder sted i Golgiapparatet.
49. Mennesket har 23 par autosomale kromosomer.
50. Det genetiske materiale hos monozygote tvillinger er identisk.