Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2002-06-20

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Fibroblaster, makrofager og mastceller er celletyper i bindevæv.
2. Epithelvæv har ingen blodkar.
3. Brusk er en form af bindevæv.
4. Omsætning af calcium i knogler ophører efter afslutning af individets længdevækst.
5. Keratinocytter udgør det dybeste cellelag i dermis.
6. Hårfollikler er lokaliseret i subcutis.
7. Muskelfibre består af bundter af skeletmuskelceller.
8. Sarcomerets længde afhænger af musklens kontraktionstilstand.
9. Motorneuroner stimulerer muskelkontraktionen gennem frigivelse af acetylcholin.
10. De paravertebrale ganglia i det autonome nervesystem indeholder sensoriske nervecellelegemer.
11. De interne organer indeholder smertereceptorer.
12. Temperatursansen benytter separate receptorer for varme og kulde.
13. Den største koncentration af tappe forekommer i fovea centralis.
14. Virkning af et steroidhormon afhænger ikke af steroidets binding til en specifik receptor.
15. Aktivering af second messengers (f.eks. cAMP) er altid det første trin i steroidhormonernes virkningsmekanisme.
16. Hormonsystemer kan udvise et negativt feed-back mellem stimulationen og dennes virkning.
17. De endokrine celler i neurohypofysen der udskiller ADH (vasopressin) eller oxytocin er hypothalamusneuroner.
18. Glandula thyreoideas funktion er afhængig af hormonet TSH.
19. Nedsat mængde af thyreoideahormoner medfører en øgning af stofskiftet.
20. Adrenalin og cortisol har modsatrettede virkninger på blodsukkerkoncentrationen.
21. Stressaktiverede hormoner omfatter bl.a. glukagon og væksthormon.
22. Sekretion af parathyreoidea hormonet (PTH) er reguleret af serum-calcium koncentrationen.
23. Spermatogenesen er afhængig både af FSH og LH-sekretionen fra adenohypofysen.
24. Under ovulations-menstruationscyklus er plasma-progesteronkoncentrationen højest i den sidste cyklushalvdel.
25. Vedligeholdelse af corpus luteum-funktionen efter at graviditeten er indtrådt er hormonafhængig.
26. Mitralklappen er placeret mellem højre atrium og højre hjertekammer.
27. En forudsætning for sinoatrialknudens impulsaktivitet er stimulation gennem de sympatiske nervefibre.
28. QRS-komplekset på et EKG repræsenterer depolariseringen af hjertekamrene.
29. Stigningen i hjertets minutvolumen ved overgangen til fysisk arbejde opnås alene gennem et øget slagvolumen.
30. Arterielt blodtryk er afhængigt af størrelsen af perifer modstand, men uafhængigt af minutvolumenets størrelse.
31. Cyanose (blåfarvning af huden) kan skyldes en forhøjet koncentration af af-iltet hæmoglobin i kapillærblodet.
32. Det blodvolumen der rummes i venesystemet hos et individ holdes altid konstant.
33. Enzymet amylase findes i spyt.
34. Pepsin i mavesækken nedbryder protein.
35. Fordøjelsesprocessen i tyndtarmen afhænger af enzymer fra epithelets mucusproducerende celler.
36. Chylomicroner dannes i mavesækken og absorberes først i tyktarmen.
37. Glukoneogenese kan finde sted i leveren.
38. Tyktarmens funktion omfatter bl.a. vand- og elektrolytabsorption.
39. Milten er placeret i højre side af abdomen.
40. Vitalkapaciteten defineres som summen af inspiratorisk reservevolumen, ekspiratorisk reservevolumen, og tidalvolumen.
41. Respirationscentret er lokaliseret i hjernestammen.
42. Stigning i blodets kuldioxidtension og fald i pH stimulerer respirationen.
43. Blodets ilttransportevne ved en konstant ilttension øges ved stigende hæmoglobinkoncentration.
44. Den renale filtrationshastighed reguleres bl.a. gennem mekanismer der påvirker filtrationstrykket i glomeruluskapillærer.
45. Hovedparten af natriumionerne i nyrens ultrafiltrat udskilles til urinen.
46. Regulering af nyrens vandreabsorption gennem ADH påvirker ikke urinens osmolaritet.
47. Aldosteron øger reabsorptionen af kaliumioner i nyren.
48. B-lymfocytter modnes i thymus.
49. Lymfeknuder deltager i immunforsvaret gennem lymfocyt- og makrofagaktivitet.
50. Ductus thoracicus og ductus lymphaticus dexter tømmer sig i aorta.