Forside
2001-06-21 2002-01-21 2002-06-20 2003-01-23 2003-06-19 2003-08-19 2004-01-21 2004-06-23
2004-08-18 2005-01-19 2005-06-22 2005-08-09 2006-01-18 2006-06-21 2006-08-08 2007-01-17
2007-06-20 2007-08-07 2008-01-23 2008-02-14 2008-06-25 2008-08-13 2009-01-21 2009-02-16
2009-06-22 2009-08-10 2010-01-19a 2010-01-19b 2010-02-23 2010-06-22 2010-08-16 2011-01-18
2011-02-25        

2008-02-14

UDSAGNRIGTIGTFORKERTVED IKKE
1. Coronalplanet deler kroppen i den anteriore og den posteriore del.
2. En arteriel blødning kan forsøges stoppet ved at anlægge en kompression proximalt for blødningstedet.
3. Mitosen indtræder i S-fasen af cellecyklus.
4. Kromatin består af DNA og protein.
5. K+- og Na+-ioners fordeling over plasmamembranen opretholdes gennem en aktiv transport.
6. De fire hovedtyper af væv er epithel, bindevæv, muskelvæv og nervevæv.
7. Knoglematrix i en kompakt knogle aflejres koncentrisk omkring centralkanaler (Havers kanaler).
8. I de lange rørknogler kaldes midterpartiet for diafysen.
9. Skulderleddes forbinder humerus og clavicula.
10. Hver af de thorakale hvirvler (vertebrae thoracales) er forbundet med et ribbenspar.
11. Myosinfilamenter i en skeletmuskelfiber binder til Z-linien.
12. Tværgående rør (T-tubuli) i muskelfiberen er invaginationer af plasmamembranen.
13. Glatte muskelfibre indeholder ikke aktin.
14. Alle muskelfibre i en motorisk enhed (motor unit) stimuleres på samme tid.
15. Diaphragma (mellemgulvet) består af glat muskulatur.
16. Biceps brachii har sit udspring (engelsk: origin) på scapula.
17. Nervus hypoglossus (den XII. hjernenerve) forsyner tungen.
18. Parasympatiske tråde udgår fra hjernestammen og fra de sacrale segmenter i medulla spinalis.
19. Macula lutea (den gule plet) betegner det område, hvor nervefibre fra retina (nethinden) forenes til nervus opticus (hjernenerve II).
20. Ledningshastighed for nerveimpulser er lav i tynde umyeliniserede nervetråde og høj i tykke myeliniserede nervetråde.
21. Den motoriske cortex er placeret posteriort i forhold til sulcus centralis.
22. Neurohypofysen udskiller peptidhormoner, som produceres i hypothalamus.
23. Negativt feed-back indebærer, at et respons fra det regulerede organ (eller system) virker dæmpende på den påvirkning, som har fremkaldt responset.
24. Øget niveau af ACTH hæmmer cortisolproduktionen.
25. Cortisol og insulin har modsatrettede virkninger på blodsukkerkoncentrationen.
26. Partieltrykket af ilt i vævene har ingen betydning for produktionen af de røde blodlegemer.
27. Størstedelen af det samlede plasmaprotein udgøres af albumin.
28. Koagulationsprocessen i blodet kræver tilstedeværelse af Ca2+-ioner.
29. Serum fra personer med blodtype A indeholder antistoffer mod blodantigener af type A.
30. Pulmonalvenerne fører blod til hjertets højre forkammer (højre atrium).
31. Hjertets egne arterier (coronararterier) afgår fra aorta umiddelbart efter aortaklappen.
32. QRS-komplekset på en EKG-registrering markerer ventrikelkontraktionens begyndelse.
33. Baroreceptorer er lokaliseret i aortabuen (arcus aortae).
34. Vena cava inferior samler alt veneblod fra kroppens venstre side.
35. T-lymfocytter er ansvarlige for det cellulære immunrespons.
36. Cytokiner er hormoner produceret i tarmslimhindens epithel.
37. Pepsin er mavesækkens vigtigste enzym til fordøjelse af fedt.
38. Pancreassaften har et neutralt pH.
39. Vitaminerne A, D, E og K er fedtopløselige vitaminer.
40. I leverens portalsystem føres blodet fra leveren i retning mod tyndtarmen.
41. Ekspiration i hvile er under normale forhold en passiv proces.
42. Det sympatiske nervesystem virker afslappende på bronchiernes glatmuskulatur.
43. Iltbindingen til hæmoglobin er svagere i arbejdende muskler end i lungerne.
44. Hyperventilation kan medføre respiratorisk alkalose.
45. Isoton dehydrering indebærer, at organismen har tabt væske med en gennemsnitlig osmolalitet, som er større end i det normale plasma.
46. I plasmaet er natriumkoncentrationen højere end alle andre kationers koncentration.
47. Aldosteron er et binyrehormon, som regulerer natriumreabsorptionen i nyrerne.
48. Under forløbet af en normal menstruationscyklus er serumkoncentrationen af progesteron størst efter ovulationen.
49. Oxytocin stimulerer uterusmuskulaturen til at kontraheres.
50. I placentamembranen indgår et lag chorionepithel og et lag endothel fra villuskapillærer.